ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego.

Opracowujemy i wystawiamy Świadectwa Energetyczne.

KOSZTORYSOWANIE

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji budowlanej, bez względu na jej skalę, niezbędne jest przygotowanie kosztorysu. Prawidłowo sporządzony kosztorys pozwala inwestorowi na ustalenie kosztów planowanej budowy, a wykonawcy na obiektywną ocenę opłacalności podjęcia się jej realizacji. Dokument ten jest więc podstawą do zawarcia umowy między stronami. 

Oferujemy opracowanie kosztorysów oraz sprzedaż oprogramownia do kosztorysowania AthenaSoft

DYSTRYBUTOR OPROGRAMOWANIA DO KOSZTORYSOWANIA  ATHENASOFT

image description

DORADZTWO

Firma zajmuje się analizami energetycznymi i doradztwem w zakresie oszczędności energii. 

Doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, jak również pośrednictwo w obrocie nieruchomościami działalność wspomagająca usługi finansowe

Doradztwo w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii czy rekomendacji dotyczących optymalizacji zużycia energii.

Doradztwo w zakresie rozwijania i wykorzystania nowych technologii – nie tylko w sektorze budowlanym,  zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Wiedza ekspercka w zakresie norm i regulacji dla różnych typów nieruchomości.

KONTAKT

Marek Grzywna
ul. Smuglewicza 8;
25-460 Kielce
tel. +48 602 59 22 43
NIP: 657 215 09 10